MIDI

Este un acronim de la Musical Instrument Digital Interface – reprezintă un standard tehnologic ce descrie un protocol de comunicare, interfaţă digitală şi conectorii aferenţi, ce permite interconectarea şi comunicarea unei varietăţi mari de instrumente muzicale electronice, computere, şi alte echipamente similare. O singură legatură MIDI poate avea pană la 16 canale de informaţie, fiecare putând fi direcţionat către alt echipament.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What Do You See?